PWN zoekt vrijwilligers

REGIO - Bij PWN werken ruim 500 vrijwilligers. Ze helpen mee in het onderhoud van de duinen, in de bezoekerscentra en bij de monitoring van planten en diersoorten.

 

Werken als vrijwilliger in een natuurgebied spreekt veel mensen aan. Jezelf nuttig maken en tegelijkertijd lekker buiten zijn in een prachtige omgeving, wie wil dat nou niet?

Veel vrijwilligers zijn ook te vinden in het duinonderhoud. Meerdere teams van maximaal twaalf mensen trekken een à twee keer per week onder de professionele leiding van een PWN’er de duinen in.

Daar wordt dan een dagdeel of hele dag hard gewerkt. Vrijwel al dit werk draait om het openhouden van de duinen. Denk aan het verwijderen van exoten, het opschonen van heideveldjes of het vrijhouden van de paden.

Gebeurt dat allemaal niet, dan zouden de duinen dichtgroeien met struiken en bomen en de duineigen flora en fauna op den duur verdwijnen.

PWN is een organisatie zonder winstoogmerk en ontvangt geen subsidies voor natuurbeheer. Daarom is PWN erg blij met vrijwilligers die actief bijdragen.

Ook voor kortere beheer- en onderzoeksprojecten zoekt PWN de hulp van vrijwilligers.

Meer informatie: www.pwn.nl

foto: PWN vrijwilligres