Unieke heemtuin open voor publiek

REGIO - in het Parnassiapark in Bergen aan Zee is ruim 10 jaar geleden een zogenoemde heemtuin aangelegd.

Ten noorden van Bergen zijn de duinen kalkarm, en ten zuiden kalkrijk. Daardoor groeien er in die gebieden verschillende plantensoorten.

Door het aanbrengen van deze grondsoorten in de heemtuin is daar een biotoop ontstaan met veel inheemse lokale flora. Er staan op dit moment meer dan 200 planten.

In de maanden juli en augustus is de tuin op z’n moois.  IVN Noord-Kennemerland organiseert op 28 juli een rondleiding door deze heemtuin.

Piet Winder zal u rondleiden. Het start om 10 uur (tot ca 11.30). Deelname is 2,50 per persoon.

Kijk ook op www.ivn.nl/nkl

Foto aangeleverd.