PWN Jaarverslag 2018 gepubliceerd

REGIO - Sneller dan directeur van PWN Joke Cuperus had verwacht begint PWN de vruchten te plukken van de nieuwe weg die PWN is ingeslagen:

 PWN is een dynamische organisatie aan het worden met volop initiatief. En deze nieuwe dynamiek is erg belangrijk in een ingrijpend veranderende wereld.

Dat bleek wel toen Nederland afgelopen zomer hardhandig werden geconfronteerd met de effecten van een veranderend klimaat.

Maanden achtereen was het warm en kurkdroog in het land. Zo extreem zelfs, dat draaiboeken die hiervoor klaarliggen tekort schoten.

Er moest alles op alles gezet worden om de levering van drinkwater ongemerkt goed te houden, en dat is gelukt.

Joke Cuperus is trots dat PWN robuuster is geworden en flexibel in weet te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

PWN heeft als missie om duurzaam en uitstekend drinkwater en natuurbeheer te leveren, met en voor iedereen. Graag wil PWN weten wat u vindt van de activiteiten die genoemd zijn in het jaarverslag.

U kunt het jaarverslag vinden op: www.pwn.nl/jaarverslag/2018/introductie/over-dit-verslag

foto: Joke Cuperus bij watertappunt (PWN)