Landbouwportaal Noord-Holland verruimd subsidiebudget

REGIO - Per 1 juni 2019 heropent Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de subsidiemogelijkheid voor agrariërs in Noord-Holland die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren.

 

Agrariërs kunnen hun subsidieaanvraag doen via het Landbouwportaal Noord-Holland: www.landbouwportaalnoordholland.nl.

Sinds de opening van het Landbouwportaal Noord-Holland in mei 2018 hebben bijna 900 agrarische ondernemers zich aangemeld.

HHNK is blij met het getoonde enthousiasme van agrariërs om met elkaar te werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt.

Vanwege de grote vraag was het waterschap genoodzaakt om de subsidiemogelijkheid tijdelijk te sluiten. Daarom is nu het subsidiebudget voor 2019 verruimd.

Zo zijn de subsidiepercentages en maximale bedragen van de subsidiemaatregelen aangepast zodat meer agrariërs de kans krijgen hun bedrijfsvoering te verbeteren.

Via www.landbouwportaalnoordholland.nl hebben agrariërs toegang tot informatie over erf- en bodem gerelateerde thema's in relatie tot het watersysteem.

Ook is het mogelijk om via het portaal gratis coachbezoeken en subsidiemaatregelen aan te vragen.

foto:  Siem Jan Schenk hoogheemraad Noord Hollands Noorderkwartier gemaakt door John Oud