Provincie maakt 200 bijenhotels op scholen mogelijk

Provincie maakt 200 bijenhotels op scholen mogelijk

REGIO - De stichting Bijenvrienden gaat 200 bijenhotels op schoolpleinen plaatsen. De provincie maakt dit financieel mogelijk door het initiatiefvoorstel ‘groen doet kinderen goed’ van de Partij voor de Dieren uit te voeren.

Het doel van de bijenhotels is om leerlingen kennis te laten maken met wilde bijen en hun leefomstandigheden.

Bijenhotels zijn kunstmatige nestplaatsen die uit diverse natuurlijke materialen zijn opgebouwd. De hotels bieden schuil- en nestgelegenheid en overwinteringsmogelijkheden aan wilde bijen, en andere insecten.

De wilde bij wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd terwijl ze heel belangrijk zijn voor de voedselproductie. Zonder hen groeien bijvoorbeeld groente en fruit niet.

De kinderen van groep 8 van basisschool Icarus in Heemstede hebben het eerste bijenhotel van gedeputeerde Tekin in ontvangst genomen.

Samen met de leerlingen werd het bijenhotel opgehangen.