Huisvesting van statushouders

CASTRICUM - statushouders krijgen in Castricum geen voorrang meer bij de toewijzing van een woning.

Gemeenten moeten hun huisvestingverordening op orde hebben.

Op 21 mei wordt in Castricum besluitvormend vergaderd over wijzigingen in de huisvestingsverordening, die per juli moeten zijn vastgesteld.

De gemeente houdt zich aan de prestatie afspraken bij toekenningen van sociale woningen.

De gemeente is voornemens om tijdelijke woonunits te plaatsen waar een geplaatste dan maximaal drie termijnen van vijf jaar kan wonen.

Statushouders en mensen die door omstandigheden geen woning meer hebben zouden daar dan eerst in kunnen worden gehuisvest en via de wachtlijsten aan de beurt komen voor een permanente woning.

De mogelijk locaties van de tijdelijke units zijn in onderzoek en nog niet bekend.