Hondenbezitters: lees de toegangsborden van natuurgebieden

REGIO - Loslopende honden kunnen voor problemen zorgen in natuurgebieden. Zeker nu, in het broedseizoen dat duurt tot en met juli, wanneer veel dieren jongen krijgen.

 

Vogels, vogelnesten, konijnen, hazen, reeën, dassen en ander wild moeten beter beschermd worden tegen verstoring door loslopende honden.

Vogels verlaten hun nest waardoor legsels koud worden en eieren niet uitkomen. Reeën sterven door de stress van het opjagen of rennen zich in paniek dood in een hek.

Om de overlast door honden aan te pakken, gaan handhavers en toezichthouders extra controleren in de natuurgebieden.

Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen. Het verschilt per natuurgebied welke regels en voorschriften gelden. Op borden langs de toegangswegen en op de website van het gebied staan ze vermeld.

Met de strengere controle hopen de betrokken partijen hondenbezitters meer bewust te maken van de schade die hun hond kan aanrichten.