Voorkom natuurbranden

REGIO - natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden en lopen makkelijk uit de hand.

Zeventig procent van de natuurbranden ontstaat door menselijk gedrag

Eén weggeschoten peuk is al genoeg om een groot gebied af te laten branden.

Een auto kan ook brandgevaar opleveren, bijvoorbeeld als de katalysator heet wordt. Als u de auto vervolgens in droog, hoog gras wegzet, kan het gras daardoor in brand vliegen.

Vanaf 1 april tot 1 oktober geldt een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bossen en natuurgebieden.

Als u een brand ontdekt waarschuw dan onmiddellijk de brandweer en bel 112. Geef zo duidelijk mogelijk de locatie van de brand aan bijvoorbeeld met hulp van de teksten op de ANWB paddestoelen.

Verlaat het gebied tegen de windrichting en/of rookrichting in. Probeer een route te volgen die u zo snel mogelijk uit het bos- of natuurgebied leidt.