Onderzoek naar coalitie GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

Onderzoek naar coalitie GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

REGIO - Op verzoek van Statenleden Zita Pels (GroenLinks) en Cees Loggen (VVD) was er donderdag 18 april een ingelaste Statenvergadering.

Provinciale Staten (PS) namen daar unaniem een motie aan waarmee besloten is Laura Bromet als formateur aan te wijzen met als opdracht formatiegesprekken te voeren met GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

GroenLinks en VVD nodigden de partijen uit het afgelopen maandag gepubliceerde advies van de informateurs Laura Bromet en Cornelis Mooij te bespreken.

Beide informateurs waren aanwezig om toelichting te geven. Informateur Laura Bromet: "We hebben goede gesprekken gehad met alle partijen."

Hier uit blijkt dat verdere formatiegesprekken tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA goede kansen bieden.

Deze coalitie kan volgens Bromet en Mooij rekenen op voldoende draagvlak in Provinciale Staten van Noord-Holland.