Nieuw concept voor zorgwooncentrum in Uitgeest

REGIO - de afgelopen jaren hebben de gemeente Uitgeest en ViVa! Zorggroep veelvuldig overlegd over een nieuw woonzorgcentrum in het centrumgebied ter vervanging van Geesterheem.

In de commissie Ruimtelijke Ordening van 4 april maakten zij bekend dat zij op zoek gaan naar een geschikte locatie buiten het centrumgebied maar binnen de gemeentegrenzen.

Ook gaf ViVa! Zorggroep aan dat de vervanging van Geesterheem op een later moment plaatsvindt dan tot dusver gedacht.

Het huidige Geesterheem heeft 47 plaatsen. Uitgangspunt voor de nieuwbouw is een woonzorglocatie voor 80 bewoners. Dat past niet op de huidige locatie.

In het beoogde concept wordt 24-uurs zorg geboden.

Niet eerder dan in 2023 kan worden gestart met de nieuwbouw, de inschatting is dat Geesterheem niet eerder dan in 2025 naar een nieuwe locatie verhuist.