Bloemen op de Mient

CASTRICUM - zaterdag 13 april vindt in het park aan de Mient een feestelijke bloemzaaidag plaats voor en door bewoners.

 Initiatiefnemers Florinda Nieuwenhuis en Marleen Heeman hielden een enquête bij de bewoners van de Mient en omliggende straten. Zo’n 95% van de respondenten ziet de bloemenweide zitten. 

Gemeente Castricum ondersteunt het bewonersinitiatief en hoopt het op meerdere plekken in de toekomst te kunnen gaan uitvoeren.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Bijzzzaak, een groep inwoners van Castricum die zich sterk maakt voor een natuurlijke gemeente.

Het doel is dat de bloemenweide samen met de buurt wordt medebeheerd.

De zaaidag start om 13.00 uur en duurt tot circa 15.30 uur. Alle buurtgenoten zijn van harte welkom om mee te helpen met zaaien of te komen kijken. Kinderen kunnen meedoen met het maken van bijenhotels en het schilderen van informatiebordjes.