Informatieronde Smits afgerond

Informatieronde Smits afgerond

REGIO - Informateur Hans Smits heeft een brief aan de leden van Provinciale Staten gestuurd waarin hij zijn bevindingen van het informatieproces toelicht.

 

Hans Smits heeft, op verzoek van Forum voor Democratie, de mogelijkheden verkend voor een coalitie waaraan Forum voor Democratie deelneemt, en die kan rekenen op een vruchtbare samenwerking in Provinciale Staten.

Daartoe heeft hij gesprekken gevoerd met alle politieke partijen die sinds 28 maart 2019 deel uitmaken van Provinciale Staten van Noord-Holland. Met het verzenden van de brief met zijn conclusie beschouwt hij zijn taak als beëindigd.

Smits concludeert dat de kans op programmatische overeenstemming tussen Forum voor Democratie en andere partijen waarmee een coalitie kan worden gevormd zeer gering, zo niet onmogelijk is.

"Mij is gebleken dat het benoemen van 2 informateurs door GroenLinks en VVD, die de mogelijkheid van een coalitie onderzoeken waarvan beide partijen deel uitmaken, een reële kans op succes heeft."

U kunt de complete brief van de informateur downloaden via www.noord-holland.nl