Verkeersveiligheid

REGIO - ANWB-leden in de provincie Noord-Holland vinden verkeersveiligheid het belangrijkst voor de nieuwe Statenperiode

Bijna tweederde is voor een strengere verkeershandhaving en de helft wil dat wegen en fietspaden veiliger worden.

Dat blijkt uit een ledenonderzoek dat de ANWB in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in alle provincies heeft gehouden.

De vier thema's die zijn onderzocht zijn verkeersveiligheid, bereikbaarheid en infrastructuur, fietsen, ruimte voor recreatie en toerisme.

De ANWB vraagt de Provinciale Staten om in de besprekingen rondom het nieuwe coalitieakkoord rekening te houden met de uitkomsten van dit onderzoek.

In totaal hebben 5490 leden aan het onderzoek meegedaan, onder wie 779 respondenten in Noord-Holland.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.anwb.nl/provincialeverkiezingen2019