Breed draagvlak voor plan Groen Goud

REGIO - tijdens het verkiezingsdebat Groen en Gezond van de maatschappelijke groene organisaties onder leiding van Arend de Geus op 13 maart hebben politieke partijen van links tot rechts het plan Groen Goud voor biodiversiteitsherstel in Noord-Holland enthousiast ontvangen.

Ook de noodzakelijke financiële steun door de provincie Noord-Holland kon op begrip rekenen.

Er was brede overeenstemming om het Natuurnetwerk in Noord-Holland in 2027 klaar te hebben. Maar over het tempo was wel verschil van mening. 

De VVD was de enige partij die groen zeker niet mee wil nemen bij aanbestedingen voor woningbouw.

Over de verbindingsweg tussen de A8 en A9 lijkt er bij de politieke partijen ruimte te ontstaan om te heroverwegen of een wegverbinding de juiste oplossing is. 

De standpunten liepen fors uiteen over grootschalige klimaatlandschappen om de energietransitie te realiseren. 

Publiek vroeg nadrukkelijk aandacht voor het groen in stedelijk gebied, en voor de geluidsoverlast door Schiphol.