Scholieren stemmen ook

REGIO - duizenden basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en mbo-studenten brengen tussen 13 maart en 19 maart hun stem uit voor de Provinciale Staten.

De uitslagen van deze verkiezingen die door ProDemos zijn georganiseerd, worden op dinsdag 19 maart bekendgemaakt op het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk opent de speciale schaduwverkiezingen. 

Voorafgaand aan de bekendmaking gaan scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs in gesprek met de jongste kandidaat-Statenleden uit de provincie Noord-Holland tijdens een interactieve talkshow.

De Scholierenverkiezingen blijken de afgelopen jaren een goede voorspellende waarde te hebben voor de uitslag van de echte verkiezingen.