Plan voor meer biodiversiteit in Noord-Holland

REGIO - Vijftien Noord-Hollandse organisaties zetten de schouders onder meer biodiversiteit in Noord-Holland.

 

Terreinbeheerders, natuur-en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en Rabobank kring Noord-Holland Noord hebben de handen ineengeslagen.

Zij hebben op 11 maart gezamenlijk het plan 'Groen Goud' voor meer biodiversiteit in natuur- en landbouwgebieden vastgesteld.

Wat de natuurgebieden betreft ligt de nadruk op het voltooien van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en het verbeteren van de natuurkwaliteit.

Voor landbouwgebieden zijn zeven mogelijke maatregelen genoemd, die er toe moeten leiden dat de biodiversiteit op 15.000 hectare landbouwgebied wordt vergroot.

De komende vier jaar gaan de organisaties hun plan verder uitwerken en uitvoeren. Ook staan een vijftal natuurprojecten in diverse regio’s op het programma.

Meer informatie met het volledige plan vindt u op www.landschapnoordholland.nl/deltaplanbiodiversiteit

foto: bloemrijk grasland in de Hempolder bij Alkmaardermeer
fotograaf: Henk van Bruggen