Verkeersveiligheid in Akersloot

REGIO- de gemeente wil verkeersmaatregelen realiseren op de Hoogegeest in Akersloot.

Dit naar aanleiding van vragen van de Dorpsraad en omwonenden.

De gemeente nodigt u uit voor een inloopavond om mee te praten over:

het verlagen rijsnelheid van 50/60 km/h naar 30 km/h.
het aanleggen van 7 plateaus op/nabij kruispunten en in tussenliggende wegvakken.
het plaatselijk aanbrengen van bermverharding (grasbetontegels).

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 6 maart, 19.30-21.30 uur, in de brandweerkazerne te Akersloot, Buurtweg 51.