Veel Noord-Hollanders nemen maatregelen tegen klimaatverandering

REGIO – In aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart onderzocht Ruigrok NetPanel voor de Unie van Waterschappen hoe de Nederlander omgaat met water.

Hier uit blijkt dat inwoners van Noord-Holland de urgentie voelen om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.

Zij zien in dat goed waterbeheer belangrijk is. Ruim 57% procent van de inwoners van Noord-Holland heeft zelf weleens te maken gehad met wateroverlast.

Daarnaast wil 72% van de Noord-Hollanders best ingrijpen in de natuur, om daarmee overstromingen te voorkomen.

Door de droge zomer en het extremere weer beseffen mensen ook dat er meer maatregelen nodig zijn om ons land te beschermen tegen klimaatverandering.

Veel Noord-Hollanders staan ervoor open ook zelf iets te doen tegen de gevolgen van klimaatverandering of doen dit al.

Door de droogte van afgelopen zomer pasten veel mensen het eigen gebruik van water aan.

Ook wil 57% van de inwoners in Noord-Holland graag meer tips en informatie over wat ze zelf kunnen doen.

Zo'n 42% geeft aan het een goed idee te vinden dat het waterschap onderwijs aanbiedt op scholen over het beheer en de bescherming tegen water.

Neem een kijkje op www.mijnstem.nl om te zien wat er op 20 maart te kiezen valt.