Voorspel wanneer grutto Madrigalejo terug is

REGIO - De eerder gezenderde grutto Madrigalejo broedt sinds 2015 in de provincie Noord-Holland in de buurt van Kolhorn. Je kunt tot 1 maart voorspellen wanneer ze bij Kolhorn aankomt uit Afrika.

 

Om je een aanwijzing te geven voor je voorspelling: ze arriveert telkens tussen 18 en 28 maart, maar in 2017 bleef ze in Afrika. Degene die het tijdstip het best schat, wint de nieuwe Sovon vogelatlas van Nederland.

Je kunt mee doen door twee dingen via een email te in te sturen:

1. Een datum en tijdstip dat grutto Madrigalejo arriveert in Noord-Holland.

2. Het kan zijn dat grutto Madrigalejo weer een jaartje overslaat of verongelukt op de voorjaarstrek.

Daarom kun je ook een voorspelling doen welke van de 12 nieuw gezenderde grutto’s als eerste in Noord-Holland arriveert, met datum en tijdstip.

Deze 12 gezenderde vogels kun je vinden op de website door via de knop 'filter dieren' de Black-tailed godwit Iberia-NL 2019 aan te vinken.

Vermeld in je email bij het onderwerp: Prijsvraag Madrigalejo.

Meer informatie: www.landschapnoordholland.nl