Openstelling Leeghwaterbrug (N242) eind augustus

REGIO - Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben de ingebruikname van de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar vastgesteld op 25 augustus 2019. Verdere tijdswinst bleek niet mogelijk.

 

Tot de openstelling worden extra maatregelen getroffen om de hinder voor het autoverkeer te beperken. De eerste metingen laten zien dat hierdoor de files in de spitstijden afnemen.

Nadat de bouwstop was opgeheven is de focus gelegd op het zo snel mogelijk hervatten van de werkzaamheden. De eerste planning die door de opdrachtnemer werd aangeboden ging uit van een ingebruikname eind 2019.

Deze is niet geaccepteerd. Na een verdere optimalisatie van de planning, is de aannemer uiteindelijk tot een planning gekomen waarbij de bruggen op 25 augustus 2019 weer opengesteld worden voor het verkeer.

Tijdens de werkzaamheden gaat het verkeer over één brug, dit geeft met name in de spitsperioden verkeershinder. De provincie zet ‘Smart Mobility’ verkeersmaatregelen in voor een betere doorstroming.

Het verkeer dat over de Westerweg (N242) in Alkmaar rijdt, ontvangt automatisch berichten over hindermomenten of wijzigingen in de verkeerssituatie via de meest gebruikte navigatie-apps op de mobiele telefoon en diverse navigatiesystemen.

Voor vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl

De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn te volgen via Facebook (@Leeghwaterbrug) en via www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug