Sluizen klaargemaakt voor de toekomst

REGIO - Zeven sluizen zijn afgekeurd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dat betekent dat deze toekomstbestendig gemaakt moeten worden. De zeven sluizen vormen een verbinding tussen de binnenwateren en de buitenwateren in de regio.

Het gaat om de sluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen, de keersluis in de Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn én de Hornsluis, Noordersluis en Zuidersluis in Schardam.

Op basis van verschillende onderzoeken en opgehaalde informatie wordt de beste versterkingsoplossing uitgewerkt in het voorkeursalternatief.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) organiseert daarom samen met de combinatie Tauw-Friso Civiel twee inloopbijeenkomsten voor belangstellenden en betrokkenen.

De inloopbijeenkomsten worden georganiseerd om belangstellenden meer te vertellen over het project en de planning.

In augustus 2019 moet voor iedere sluis bekend zijn wat het voorkeursalternatief is. De start van de realisatie staat gepland in 2021.

Meer informatie is te vinden op de site www.hhnk.nl/7kunstwerken

foto: de Sassluis in Enkhuizen