Voortgangsrapportage Circulaire Economie

REGIO - in 2017 heeft de provincie Noord-Holland het Ontwikkelingsperspectief en de Actieagenda circulaire economie vastgesteld.

In het afgelopen jaar heeft de provincie bedrijven en startups in Noord-Holland op verschillende manieren ondersteund bij het verbeteren van hun circulaire bedrijfsvoering.

De voortgangsrapportage geeft een volledig overzicht van de resultaten die tot nu toe zijn bereikt. 

Er is geld beschikbaar gesteld voor circulaire innovaties via onder andere het InnovatiefondsNH en Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.

Zo heeft PIMNH heeft tientallen bedrijven geholpen om meer inzicht te krijgen in de financieringsmogelijkheden.

Ook was er veel aandacht voor het gebruik én de productie van grondstoffen. 

Regelgeving blijkt in de praktijk veel circulaire plannen te belemmeren. Om inzicht te krijgen in de belemmeringen heeft de provincie in het voorjaar een meldpunt geopend. Er zijn 22 belemmeringen door 12 stakeholders ingebracht. 

Meer informatie vindt u op www.noord-holland.nl