Depot Heemstederweg wordt groen gekleed

CASTRICUM -vrijwilligers kleden zaterdag 26 januari het depot aan met groen voor bijen en vogels

Het rommelige bedrijventerreintje is vlak voor het spoor.

Hier is ook het gemeentelijke grond- en materialendepot en het staat in schril contrast met het prachtige open weidegebied van de Castricummerpolder.

Vrijwilligers van de Oosterbuurt gaan een 100 meter lange groenstrook aanleggen. Zij doen dit in samenwerking met  gemeente Castricum en Landschap Noord-Holland.

Er is gekozen voor verschillende soorten struiken die veel bijensoorten en zangvogels aantrekken.

Er worden bloembolletjes geplant die de bijen in het vroege voorjaar van nectar voorzien en enkele bomen die op langere termijn de huidige acht populieren vervangen.

Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken, is van harte uitgenodigd. De plantactiviteiten starten om 10.00 uur en duren tot uiterlijk 15.00 uur.

Wie mee wil doen, kan zich aanmelden bij Martijn Struijf, telefoon 088-006 44 61 of email m.struijf@natuurlijkezaken.nl. De foto is aangeleverd door Martin Struijf