Waterbeheersing Castricum

CASTRICUM - de gemeente reguleert het regen- en rioolwater en houdt het grondwaterpeil bij.

Hoe de gemeente dit doet staat in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 

Op 20 december heeft de gemeenteraad het Gemeentelijke RioleringsPlan 2019-2023 vastgesteld.

Dit plan ligt vanaf 16 januari 2019 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. U kunt tot en met 27 februari een zienswijze kenbaar maken via IngeZuurbier@debuch.nl

Extra investeringen en onderhoudsmaatregelen voor het riool zijn noodzakelijk. 

Door samenwerking en werk op elkaar afstemmen kan de stijging van de rioolheffing beperkt blijven. Volgend jaar gaat de heffing van € 192,00 per huishouden naar € 196,00.

Zelf kunt u zorgen voor een goede afvoer van regenwater met zoveel mogelijk groen in plaats van steen in de tuin.

Uitgebreide toelichting vindt U op www.castricum.nl