Te weinig vluchtelingen gehuisvest

CASTRICUM - Castricum heeft de doelstelling van acht in 2018 niet gehaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Castricum heeft tussen de 50 en 100% in 2018 gerealiseerd. Het merendeel van de Nederlandse gemeenten haalt de taakstelling niet.

Dat komt voornamelijk doordat ze in eerdere periodes te weinig mensen hebben gehuisvest. Gemeenten moeten de opgelopen achterstand inhalen.

Het aantal asielzoekers en vergunninghouders in Nederland is inmiddels fors gedaald ten opzichte van een aantal jaar geleden.