Meer overledenen dan nieuwgeborenen

IJMOND - dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bevolking groeit licht door verhuizingen uit andere gemeenten.

Tot en met november vorig jaar werden er in de vijf IJmond-gemeenten in totaal 1582 kinderen geboren.  In dezelfde periode stierven er 1802 inwoners.

Volgens het instituut wijst dat vooral op de vergrijzing van de bevolking. Er zijn wel wat verschillen tussen de gemeenten onderling.

In Castricum zijn 87 personen méér overleden dan dat er geboren zijn. Er werd gekeken naar de woonplaats van de moeder.

In Uitgeest werden 48 meer baby's geboren dan dat er mensenzijn  overleden. In Beverwijk was dit één baby.

Heemskerk kromp het sterkst met een tekort van 100 baby's. Velsen had een geboortetekort van 82 inwoners.

Velsen blijft eind november de grootste gemeente in de IJmond met 68.350 inwoners. Beverwijk en Heemskerk hebben respectievelijk 41.130 en 39.217 inwoners. Castricum volgt met 35.728 burgers en Uitgeest met 13.553 inwoners.

Velsen groeide ook het hardste, met zeven inwoners per duizend. Die groei komt vooral doordat mensen van buiten de gemeente zich er vestigden. De meeste nieuwkomers kwamen uit andere Nederlandse gemeenten, minder dan de helft van de bevolkingsgroei komt door immigratie.

De andere gemeenten in de IJmond groeiden met twee à drie inwoners per duizend door een verhuizing binnen het land. Uitgeest zag als enige gemeente meer mensen vertrekken (46) dan immigreren (35).