Randvoorwaarden Klimaataccoord

REGIO - de rekening van de energietransitie mag niet op het bordje komen van inwoners.

Gemeenten, provincies en waterschappen wijzen er op dat de plannen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moeten zijn. 

Woningeigenaren moeten de mogelijkheid krijgen om de aanpassingen die zij nemen om hun huis te verduurzamen, binnen de woonlasten te financieren.

Gemeenten vragen een realistische planning om hun inwoners bij het proces te betrekken. Gemeenten moeten ook kunnen beschikken over voldoende mensen, middelen én de benodigde bevoegdheden.

Voor de uitvoering is draagvlak nodig en dat vraagt om een eerlijke lastenverdeling tussen inwoners en bedrijven.

De Provincies zullen zich actief inzetten voor de klimaatopgave. 

Waterschappen merken al dagelijks de gevolgen van klimaatverandering. Zij vragen het Rijk rekening te houden met kosten voor het inpassen van de benodigde duurzame energieprojecten en van ondersteuning van innovatief onderzoek.