Bezoek uit Den Haag

CASTRICUM - Verkeersambassadeur Pieter Litjens bracht vrijdag 14 december een werkbezoek aan Castricum. Dit naar aanleiding van de brief die het College recent naar hem stuurde.

Er stonden diverse onderwerpen op de agenda. De spoorwegovergang op de Beverwijkerstraatweg, de provinciale weg N203 en de problemen van fietsers met te breed landbouwverkeer op polderwegen.

Verkeerswethouder Paul Slettenhaar begeleidde Litjens in Castricum: “We zijn onder andere naar de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg gegaan en hebben verteld over de wachtrijen en gevaarlijke situaties door gesloten bomen".

Het gezelschap nam ook een kijkje bij de N203 en de wethouder liet zien dat deze provinciale weg met prioriteit veiliger moet worden gemaakt.

Verder is nog gediscussieerd over de gevaren die landbouwverkeer met zich mee brengen. Volgens de wethouder moeten er beperkingen worden gesteld aan het steeds maar groter (breder) worden van dit verkeer.

Litjens is ambassadeur voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). In dit plan werken het Rijk, provincies en gemeenten samen aan een nieuwe opzet om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

foto: links de heer Lintjes, rechts wethouder Slettenhaar