Valongevallen bij ouderen

REGIO - jaarlijks vallen 40.000 ouderen in regio Noord-Holland Noord, 11.000 ouderen worden vervolgens medisch behandeld.

In 2016 overleden in Nederland bijna 4.000 mensen als gevolg van een val. Dit is 6x zoveel als mensen die overlijden door een ongeval in het verkeer.

Een val kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals angst, een inactieve leefstijl en verminderende participatie. Dit kan weer leiden tot andere problemen, zoals depressie en eenzaamheid.

Samen met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zet de GGD zich in om het aantal valongevallen te verminderen.

GGD Hollands Noorden publiceert een themarapport 'vallen, opstaan en weer doorgaan'. Hierin worden veel voorkomende letsels, de gevolgend en preventie worden beschreven.  

Mensen kunnen zelf veel doen om het risico op vallen te beperken. “Denk aan kleine aanpassingen in huis: het vastzetten van snoertjes en kleedjes, zorgen voor een dubbele leuning bij de trap en goede verlichting”, zegt directeur Martin Smeekes van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Vanaf volgend jaar komen er onder meer publiekscampagnes en woningchecks in voor dit doel. Bekijk wat je zelf kunt doen om risico’s op vallen te beperken via www.mijnhuisisveilig.nl