Eerste JongerenTop NHN krijgt vervolg

REGIO - Tijdens de JongerenTop NHN op vrijdag 30 november hebben ruim 200 bezoekers oplossingen bedacht en adviezen uitgewerkt om meer kansen te creëren op het gebied van school en werk voor jongeren in Noord-Holland Noord.

 

Ook de jongeren zelf zijn betrokken bij dit proces. Deze eerste JongerenTop NHN toonde dat mét jongeren praten, in plaats van óver hen, tot mooie gesprekken en resultaten leidt.

Enkele jongeren deelden hun verhaal en wisten zo de aanwezigen, een diverse groep met jongeren, ouders, bestuurders en mensen van de werkvloer, te raken en het gesprek op gang te krijgen.

Wat gaat er mis, wat kan er beter? Een interactief programma bood vervolgens de mogelijkheid dieper in te gaan op verschillende thema’s waar jongeren tegen aanlopen.

Voor de thema’s Preventie, De jongere serieus nemen, Aansluiting jongere en werkgever, Toekomstplan en Een leven lang leren werden de problemen in kaart gebracht en oplossingen besproken.

De deelnemers brachten vervolgens advies uit aan bestuurders van onderwijs en gemeenten in de regio Noord-Holland Noord.

Meer informatie: www.rpa-nhn.nl