Geluidsoverlast Schiphol

REGIO - concept MER-Schiphol schat geluidsbelasting 1–3 decibel (dB-Lden) te laag in

De groeiruimte naar 540.000 vliegbewegingen die zou moeten blijken uit de door Schiphol gepresenteerde milieucijfers is gebaseerd op onnauwkeurige, onzekere en onwettige berekeningen.

Dat blijkt volgens de Milieufederatie Noord-Holland (MNH) uit de Critical Review op Hoofdstuk 5 van de MER-Schiphol. “Alweer wordt duidelijk dat Schiphol niet verder kan groeien”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de MNH.

 Belangrijkste punt van kritiek uit de Critical Review is dat het gebruikte rekenmodel (Doc29) de geluidsbelasting tussen de 1 tot 3 dB-Lden te laag inschat.

Akkerman: “Dat lijkt een klein getal, maar 1 tot 3 decibel verschil is zomaar 125.000 meer of minder vliegtuigen en 120.000 meer of minder ernstig gehinderde omwonenden.

Omdat er zoveel van deze onzekerheden afhangt, zijn de berekeningen te onnauwkeurig om besluiten over de toekomst van Schiphol op te kunnen baseren.”

 Of Schiphol mag groeien hangt onder andere af van de geluidsruimte die ontstaan zou zijn door het inzetten van stillere vliegtuigen en vliegroutes. Vjftig procent van die ruimte zou gebruikt kunnen worden voor groei. 

 Akkerman: "de de berekeningen zijn onwettig omdat in de wet staat dat bewoners gelijke bescherming genieten.

Verdere groei van Schiphol is alleen mogelijk door die 30.000 extra vliegtuigen over dichtbevolkte gebieden zoals Aalsmeer en Uithoorn te laten vliegen. Van gelijke bescherming is dan geen sprake.”

 De Critical Review op hoofdstuk 5 van de MER-Schiphol is uitgevoerd door dr.ir. Leon Adegeest, ir. Sijas Akkerman (MNH) en MovingDot, PwC en een bewonersdelegatie.

Meer informatie vindt u op de website van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland