Eerste JongerenTop NHN gaat voor betere kansen

REGIO - "Hoe kunnen we samen betere kansen creëren voor jongeren op weg naar hun zelfstandigheid?"

 Tijdens de eerste JongerenTop NHN op vrijdag 30 november komen 200 bestuurders en professionals van gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en zorg samen om deze vraag te beantwoorden.

De deelnemende partijen gaan daarvoor concrete adviezen opstellen waarmee gemeenten, onderwijsorganisaties, jeugdhulp- en zorginstellingen aan de slag gaan.

Veruit de meeste jongeren slagen erin op eigen kracht, met steun van ouders en hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden.

Een aantal jongeren gaat echter niet naar school en/of heeft geen werk. Zij hebben relatief vaak schulden, problemen thuis of met justitie, of sociaal-emotionele problemen.

In de regio Noord-Holland Noord gaat het om naar schatting 8.400 jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Voor hen is het noodzakelijk dat er een passend aanbod is om hen te helpen. Bijvoorbeeld bij huisvesting, opleiding en het vinden en behouden van werk.

De bedoeling is tot concrete adviezen te komen. Daarnaast tekenen bestuurders van scholen en gemeenten in de regio Noord-Holland Noord een intentieverklaring voor samenwerking.

Meer informatie: www.rpa-nhn.nl