Meedenken over veldje Walingstuin

CASTRICUM - Wat te doen met het grasveld tussen De Loet, de C.F. Smeetslaan, de Walingstuin en de gymzaal?

Vanuit de wijk bereikte de gemeente het voorstel om van de groenvoorziening een hondentuin te maken.

Een plek waar honden binnen een omrastering kunnen spelen en hun baasjes een gesprek met elkaar kunnen aanknopen. Een tuin met bankjes en een automaat voor hondenpoepzakjes.

Onderzocht wordt of het veldje ook op verantwoorde wijze door schapen begraasd kan worden.

De gemeente legt het idee van de hondentuin voor aan de buurt. Buurtbewoners kunnen in een inloopavond aangeven wat ze vinden van dit idee of zelf met andere voorstellen komen en tegelijk met andere bewoners van gedachten te wisselen.

Wethouder Ron de Haan is aanwezig bij de bijeenkomst. “Waar het om gaat is dat er iets komt waar de buurt behoefte aan heeft.”

De inloopbijeenkomst is dinsdag 27 november tussen 18.30 en 20.00 uur in de gymzaal aan de Walingstuin. Er is geen programma, het is vrij inlopen binnen deze tijden.