D66 Castricum stemt tegen begroting

CASTRICUM - D66 Castricum heeft donderdag 8 november voor het eerst sinds jaren tegen de begroting gestemd. Voor een constructieve oppositiepartij als D66 is dat een forse stap.

Nadat de gemeenteraad door het aannemen van een tweetal amendementen de reserve Sociaal Domein in een klap uitholde van 5,4 miljoen euro tot een schamele 1,5 miljoen euro had de D66 fractie geen andere keus.

De reserve van 5,4 miljoen euro voor het Sociaal Domein is keihard nodig. Ieder kind of volwassene moet, op elk moment in het jaar, de zorg krijgen die nodig is om mee te kunnen doen in de Castricumse samenleving.

De reserve is in 2014 ingesteld om incidentele tekorten in de Wmo en Jeugdzorg op te vangen. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna 70 procent van alle gemeentes te kort komt op de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg. Dit dreigt nu ook te gebeuren in Castricum.

D66 staat voor een sociale gemeente, waarin niemand tussen wal en schip valt, waarin iedereen mee moet kunnen doen en de voorzieningen moet krijgen waar hij of zij recht op heeft.

Omdat dit in gevaar komt heeft de partij tegen de totale begroting 2019 gestemd.