Werkzaamheden Beethovensingel

CASTRICUM - het zijn vervolgwerkzaamheden nadat een jaar geleden de grote populieren zijn weggehaald.

Dit was nodig omdat de veiligheid in het geding kwam. Nu worden de laatste wortels verwijderd en de stobben gevreesd. Daarna worden er gaten gemaakt om de nieuwe bomen te kunnen planten.

Het ziet er nu een beetje treurig uit maar het wordt straks een prachtige singel waar groepsgewijs bomen komen te staan en een oever met een diversiteit aan planten.