Gemeente Castricum: ga bouwen, vooral in de sociale sector

CASTRICUM - donderdag was dit de opdracht van de gemeenteraad aan het college van B en W.

Bij de begrotingsbehandeling bleek dat alle elf raadsfracties de woningnood in Castricum heel hoog op de prioriteitenlijst willen zien.

Het college had een lijst gemaakt met twaalf speerpunten voor 2019 en daarop ontbrak het onderdeel woningbouw. Terwijl het voor jonge, oudere en minder kapitaalkrachtige Castricummers inmiddels vrijwel onmogelijk is woonruimte in het dorp te vinden.

Via amendementen en moties richtte de raad zich tot het college om juist woningbouw helemaal bovenaan de lijst te zetten. 

Woonwethouder Paul Slettenhaar (VVD) : "Als dit een overkoepelende ambitie is die iedereen belangrijk vindt, en ik zie iedereen knikken, dan kan het college alleen maar volgen.’’

Slettenhaar had eind september zelf de knuppel in het hoenderhok gegooid. Vluchtelingen met een verblijfstatus die automatisch urgentie krijgen bij de toewijzing van sociale huurhuizen, houden de boel voor de andere woningzoekenden op.

Er is een verhitte discussie gevoerd in de Castricumse politiek. Afgelopen weekend kondigde D66 aan het raadsprogramma niet langer te steunen. 

Burgemeester Toon Mans sprak verzoenende woorden door een plan te beloven om de uitvoering van het raadsprogramma te verbeteren. 

Op de vraag van Beems aan D66 of de partij weer terugkeert naar het raadsprogramma als er aan de ’voorwaarden van D66 wordt voldaan’, zei Steeman niet direct nee. ,,Als er op normale wijze discussie in de raad mogelijk is, dan doen we uiteraard weer mee.’’

 bron: noord-hollands dagblad