Noord-Holland scoort goed op welvaart en welzijn

REGIO - in de jaarlijkse barometer van Nederland springt Noord-Holland er positief uit op de thema’s economie, demografie en opleiding.

De barometer helpt ons en onze partners om de juiste keuzes te maken om onze welvaart, leefomgeving en werkgelegenheid structureel te versterken.

Er wordt gekeken naar economie, demografie, wonen, inkomen & vermogen, werk, opleiding, milieu & leefomgeving en levensgeluk. Elk thema heeft minimaal twee en maximaal vier indicatoren.

De provincie scoort goed op het thema economie omdat Noord-Hollanders positiever zijn over hun economische situatie dan voorheen. Het aantal bedrijfsvestigingen en werkgelegenheid in 2017 en het bruto binnenlands product in 2016 stegen meer dan in de rest van Nederland.

Op het thema opleiding scoort Noord-Holland vooral goed omdat het percentage hoger opgeleiden toeneemt. Bij demografie is dat omdat de bevolking groeit en in vergelijking met andere provincies minder last heeft van vergrijzing.

Er is ook een keerzijde aan deze verbetering. De vraag naar woningen is groter dan het aanbod wat leidt tot een grotere druk op de woningmarkt.

Ook is er een groter verschil tussen lagere en hogere inkomens in Noord-Holland dan elders in Nederland. Dat komt omdat personen met hogere inkomens in het algemeen meer in regio’s gevestigd zijn waar de economie bloeit.

De provincie trekt voor de periode 2016 – 2019 € 90 miljoen uit om de Noord-Hollandse economie duurzaam aan te jagen.

In de Economische Uitvoeringsagenda is € 18 miljoen opgenomen om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen bij innoveren. Om bestaande werklocaties aantrekkelijker en duurzamer te maken is ruim € 14 miljoen beschikbaar, voor herstructurering in de glastuinbouw zo’n € 10 miljoen.