Geef uw mening over de ontwikkeling van Schiphol

REGIO - Heeft u een mening over de toekomst van Schiphol? Tot en met 20 november kunt u van u laten horen via een internetconsultatie. De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de Omgevingsraad Schiphol (ORS) in september is gestart.

 

Dit op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

Via tien onderwerpen met diverse vragen per onderwerp worden inwoners uitgenodigd om hun persoonlijke ervaringen te delen, als reiziger, omwonende of werkzaam op en om de luchthaven, etc.

De onderwerpen gaan onder meer in op de ontwikkeling van Schiphol, hinder, nachtvluchten, wonen nabij Schiphol en luchtkwaliteit als gevolg van CO2-uitstoot en ultrafijnstof.

De ORS heeft het consultatietraject zo ingericht dat een zo breed mogelijk publiek betrokken wordt. Zo wordt er kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar hoe Nederland denkt over de ontwikkeling van Schiphol na 2020.

De vragen zijn te vinden via www.omgevingsraadschiphol.nl