Onderzoek koopgedrag in Noord-Holland

REGIO - Doet u uw dagelijkse boodschappen dicht bij huis of gaat u hiervoor naar een andere plaats? Waar koopt u bijvoorbeeld kleding en schoenen? Of koopt u online? Hoe tevreden bent u over het winkelaanbod bij u in de buurt?

 

Om hier achter te komen, vindt er in de Randstad een zogeheten koopstromenonderzoek plaats. Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit.

Het moet uitwijzen hoe en waar consumenten kopen en hoe (grotere) winkelcentra functioneren. De uitkomsten maken het mogelijk het detailhandelsbeleid aan te scherpen.

De provincie streeft samen met gemeenten en vertegenwoordigende organisaties naar aantrekkelijke binnensteden en dorpscentra met een compleet winkelaanbod.

Resultaten zijn naar verwachting eind 2018 bekend. Het verloop van het onderzoek is te volgen via www.kso2018.nl

Meer informatie: www.noord-holland.nl