Onderzoek voortaan per kwartaal

CASTRICUM - Ervaringen van inwoners over uitvoering Wmo, jeugdhulp, Participatiewet en Schuldhulpverlening moeten actueler worden.

 

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een zogenaamd cliënt-ervaringsonderzoek te houden over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp.

Vanaf dit jaar wordt ook onderzoek gedaan naar ervaringen van cliënten met de Participatiewet en Schuldhulpverlening.

Onderzoeksbureau ZorgfocuZ voert het onderzoek namens de gemeente uit en zij doen dit voortaan per kwartaal.

Inwoners die in het eerste of tweede kwartaal van 2018 een aanvraag voor een voorziening of een regeling hebben gedaan ontvangen binnenkort een brief en vragenlijst.

Inwoners kunnen door de nieuwe aanpak sneller hun ervaringen kenbaar maken. Verwacht wordt dat deze nieuwe werkwijze meer informatie oplevert waardoor de dienstverlening verbetert.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Anja de Vries, e-mail anjadevries@debuch.nl of telefoonnummer 088 909 71 82.