Noord-Holland Noord doet mee aan Stopober

REGIO - Vorige week is het themarapport ‘Jongvolwassenen en Roken’ gepubliceerd en verspreid. De focus in dit themarapport ligt op de jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar.

 

Van hen heeft 2 op de 5 in regio Noord-Holland Noord weleens gerookt en rookt 1 van 5 regelmatig. Roken heeft negatieve effecten op de gezondheid, daarnaast werkt roken verslavend.

Een ruime meerderheid van de jongeren die rookt, drinkt ook overmatig alcohol of gebruikt drugs of zelfs een combinatie daarvan. Uit het rapport blijkt ook dat rokende jongvolwassenen hun gezondheid als slechter ervaren dan niet-rokers.

Daarnaast zijn rokende jongvolwassenen vaker psychisch ongezond, hebben vaker last van langdurige vermoeidheid en stress en vertonen daarnaast vaker risicovol seksueel gedrag.

Daarom roept het project ‘In Control of Alcohol & Drugs’ rokers op om mee te doen met Stoptober. Stoppen met roken heeft zowel op korte als lange termijn positieve effecten op de gezondheid van ex-rokers, zo wordt de conditie snel beter.

Daarnaast is het risico op hart- en vaatziekten van een ex-roker, vijftien jaar na het stoppen met roken, vergelijkbaar met dat van iemand die nooit gerookt heeft.

Het project ‘In Control of Alcohol & Drugs’ is een samenwerkingsverband van de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, Brijder Jeugd en GGZ NHN.