Straatoverleg bewoners Dorpsstraat

CASTRICUM - De Dorpsstraat is een levendige straat in Castricum. Wonen, winkelen, uitgaan en verkeer komen samen in deze straat.

 

Zo nu dan is het belangrijk om na te gaan of al deze zaken naar ieders tevredenheid lopen. Een bewoner uit de Dorpsstraat is al enige jaren actief om de belangen van de Dorpsstraat te behartigen en zou dit in de toekomst graag samen gaan doen.

Het gaat om vragen, ervaringen en wensen inventariseren en dat te vertalen naar een leefbare straat in samenwerking met betrokkenen.

Op initiatief van deze Dorpsstraatbewoner wordt, samen met Welzijn Castricum, op woensdag 19 september om 20.00 uur een ‘straatoverleg’ georganiseerd bij Wier&Ga, Bakkerspleintje 26.

Het gaat om het bespreken van actuele ontwikkelingen en vragen over wonen, verkeer, horeca, veiligheid en eventuele overlast. Het accent ligt op wat beter kan en hoe daaraan bij te dragen.

Aanmelden voor het straatoverleg kan telefonisch bij Welzijn Castricum: 0251 65 65 62 (op werkdagen tussen 9.00-12.30 uur) of per mail: info@welzijncastricum.nl

Wie niet deel kan nemen, maar wel een bevinding of vraag over de Dorpsstraat door wil geven, kan ook van bovenstaande contactgegevens gebruik maken.