Goed perspectief Noord-Hollandse detailhandel

REGIO - Het vooruitzicht voor de winkelbranche is gunstig. De leegstand van winkels neemt af en het aantal banen in de detailhandel neemt toe.

 

Wel is het aantal winkels licht afgenomen. Het aantal plannen voor nieuwe winkels is stabiel. Er zijn wel verschillen in leegstand en toekomstbestendigheid van de Noord-Hollandse winkelcentra. Dat blijkt uit de monitor Detailhandel Noord-Holland 2018.

De winkelleegstand daalt in de provincie Noord-Holland naar 5,8% en ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde van 7,2%. Tussen de regio’s en gemeenten zijn wel verschillen.

Zo daalt de leegstand in de detailhandel in kleinschalige buurt- en centrumgebieden en stijgt deze in met name grotere wijkcentra.

Het aantal winkels neemt met minder dan 1% af naar 16.567, maar het totale winkelvloeroppervlak is gestegen tot 4,3 miljoen vierkante meter.

Plannen voor nieuwe winkels zijn daarentegen afgenomen tot 644.346 vierkante meter. Dit past in de trend van schaalvergroting die plaatsvindt in de hele detailhandel.

De winkelbranche is goed voor 9% van alle banen in de provincie. De werkgelegenheid is toe genomen met 3,4% tot 145.526 banen. Daarentegen groeide het aandeel banen bij postorderbedrijven en internetwinkels het afgelopen jaar naar 8%.

Meer informatie: www.noord-holland.nl