Het regent, het regent….

REGIO - Het heeft lang geduurd, maar eindelijk valt er in het werkgebied van HHNK weer wat regen. Vorig weekend nog wat aarzelend, maar afgelopen zaterdag en zondag viel er tussen de 25 en 40 mm regen. Tot aanstaande donderdag verwachten we nog tussen de 10 en 20 mm. De droogte is er niet mee voorbij. Daar is meer voor nodig. Een goede slootdoorstroming en verspreiding van het regenwater bijvoorbeeld.

Droge dijken, warme sloten, betonhard bouwland – Hollands Noorderkwartier snakte naar vers water. Die kwam, afgelopen weekend. Een deel van de gevallen regen trok de grond in. Een ander deel stroomde van de dichtgeslagen grond en dijken direct naar de sloten. En een deel verdampte.
De neerslag zorgde tijdelijk voor een verhoogd peil in de sloten. Voor het eerst in lange tijd zette HHNK zijn gemalen weer in om het overtollige water uit te slaan naar IJssel- en Markermeer. De sloten zijn op peil, het gras op de dijken herstelt zich voorzichtig, weilanden krijgen kleur.

Maar het land, de dijken en sloten hebben nog veel meer water nodig om weer in de juiste conditie te komen. Een gezonde dijk is klam en heeft een stevige, volle grasmat. Ook de waterkwaliteit in de sloten en vaarten in ons gebied is na de buien nog niet op orde. Weliswaar heeft de verkoeling de blauwalg teruggedrongen, maar door het langdurig uitblijven van regen, nam de afgelopen weken de verzilting toe.

De bodem van het Noorderkwartier is van oudsher een zeebodem en bevat veel zout op grote diepte. Normaal gesproken ligt er in de aardlagen daarboven een afschermende laag zoet water overheen. Door de aanhoudende droogte en de beperkte verversing van dit zoetwater, duwt de zoutwaterlaag uit de diepte zichzelf omhoog. Dat zorgt voor verzilting van het slootwater. Om verzilting tegen te gaan is doorspoeling met vers, zoet water nodig. Water dat bovendien zich makkelijk moet kunnen verspreiden door de sloten.

Een goede doorstroming van de sloten is goed voor de waterkwaliteit en ontzilting, maar ook van belang om overtollig water te kunnen afvoeren. Hoe raar het ook klinkt na maanden van droogte, verstopte sloten kunnen tijdens buien leiden tot wateroverlast. HHNK legt deze en volgende week de laatste hand aan de zomermaaironde en roept eigenaren van percelen langs sloten op om te kijken waar zij de doorstroming in hun eigen sloten verder kunnen bevorderen. Alle beetjes helpen.

Foto: Noord - Hollandse sloot.