Start werkzaamheden Uitgeesterweg

BUCH - Het vernieuwen van het asfalt en het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn de aanleiding voor een nieuwe weginrichting van de Uitgeesterweg en het aanliggende kruispunt met de Geesterweg.

 

De Uitgeesterweg wordt een fietsstraat. Bij het kruispunt komt een veilige oversteekplaats. De werkzaamheden zijn van 10 september tot en met 19 oktober. De weg en het kruispunt zijn wisselend afgesloten voor al het verkeer.

De fietser wordt de hoofdgebruiker en de auto is te gast. De rijbaan ziet er uit als een ‘groot fietspad’ met rood asfalt, waarbij fietsers op het midden van de weg de ruimte krijgen.
Door deze wegindeling past de automobilist zijn snelheid aan.

Hij blijft achter de fietsers rijden en kan alleen passeren als de situatie het toelaat. Verder komen er extra snelheidsremmende plateaus en de maximumsnelheid gaat van 50 km naar 30 km.

Deze maatregelen zorgen voor meer verkeersveiligheid op de Uitgeesterweg, vooral door de route minder aantrekkelijk te maken voor (sluip)verkeer.

De planning is als volgt:
- Maandag 10 tot en met vrijdag 21 september: aanbrengen nieuwe asfaltlaag Uitgeesterweg. De weg is voor zowel auto- als fietsverkeer afgesloten.

- Maandag 24 september tot en met vrijdag 19 oktober: aanbrengen grasbetontegels berm Uitgeesterweg. Autoverkeer is beperkt mogelijk: 1 rijbaan is beschikbaar.

- Maandag 17 tot en met vrijdag 21 september: nieuw asfalt en inrichting kruispunt Geesterweg-Uitgeesterweg. De weg is voor auto- en fietsverkeer gesloten tussen 19:30 en 06:00 uur. Overdag is de Geesterweg wel open voor doorgaand verkeer.

Vanwege verkeershinder blijft het advies om de omleidingsroute te gebruiken.

Voor auto- en fietsverkeer vanuit Limmen geldt een omleiding via Akersloot. Verkeer vanuit Uitgeest naar Limmen gaat ook via Akersloot.

Fietsverkeer naar Castricum of Limmen wordt omgeleid via de Koog. Tijdens de avond- en nacht afsluiting loopt de omleiding via het bedrijventerrein Westerwerf en Molenwerf.

foto: nieuwe situatie fietsstraat Uitgeesterweg