Nieuwe subsidieregeling sportaccommodaties

REGIO - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget van € 87 miljoen beschikbaar voor amateursportorganisaties, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s zonder winstoogmerk.

 

De subsidie wordt verstrekt voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties. Ook kan de subsidie worden verstrekt voor de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen.

Het investeringsbedrag moet minimaal € 25.000,- zijn. De subsidie bedraagt 20% van het investeringsbedrag tot een maximale subsidie van € 2,5 miljoen.

Boven deze subsidie kan er een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energiebesparing en toegankelijkheid. Denk hierbij aan ledverlichting, zonnepanelen of een traplift.

De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Het is echter nog niet bekend wanneer de sportorganisaties een subsidieverzoek voor 2019 kunnen indienen. In de loop van dit jaar wordt hier meer over bekendgemaakt.

Meer informatie over de regeling vindt u op www.castricum.nl