Droogte: Wat zijn de gevolgen voor de natuur?

REGIO - Nu de aanhoudende droogte historische records verbreekt, krijgt Landschap Noord-Holland veel vragen over wat dit voor gevolgen heeft voor de natuur.

 

Hoe begrijpelijk deze vragen ook zijn, eenvoudige antwoorden zijn er niet. Uiteraard kan iedereen zien dat graslanden en bermen tot levenloos stro zijn verworden en dat poelen en sloten compleet droog komen te staan.

Het valt op dat planten alle energie in de overleving steken en niet meer in de ontwikkeling van bloemen, bessen, eikels of noten. Dat heeft onherroepelijk gevolgen voor insecten die van nectar moeten leven, want de bloemen zijn verdroogd of produceren geen nectar meer.

Gevolgen zijn er ook voor vogels. Die kunnen nu nog wel insecten vinden. Maar vogels die straks in het najaar en winter afhankelijk zijn van beukennootjes, eikels of bessen zullen het moeilijk gaan krijgen.

Dat zelfde geldt ook voor bosmuizen, rosse woelmuizen, wilde zwijnen en eekhoorns, die de winter op eikels moeten doorkomen. Dieren als zanglijsters en egels hebben het nu al moeilijk. Deze kunnen door de lange droogte geen regenwormen en slakken meer vinden. J

Een ander gevaar dat op de loer ligt, is de uitbraak van botulisme. Deze ziekte slaat vooral toe bij langdurig warm weer. Dit kan vele duizenden eenden, ganzen, zwanen en meeuwen fataal worden.

De eindrekening zal pas in de loop van het jaar en mogelijk pas in de winter kunnen worden opgemaakt. Meer informatie: www.landschapnoordholland.nl

foto: www.pixabay.com