Proef circulair bouwen in Noord-Holland

REGIO - De provincie Noord-Holland en brancheorganisatie Bouwend Nederland hebben afgesproken om samen te werken aan de doelstelling om in 2050 geheel circulair te bouwen.

 

Op die manier dragen zij bij aan de landelijke en provinciale ambitie om als Nederlandse economie in 2050 een volledige kringloopeconomie te hebben.

Dit betekent dat zij bij de bouw van nieuwe woningen zoveel mogelijk materialen hergebruiken die eerder al ergens anders voor gebruikt zijn, zoals bouwafval van gesloopte gebouwen.

Bouwend Nederland en de provincie hebben daarvoor afspraken gemaakt in hun Samenwerkingsagenda. Zij starten met 4 testprojecten in de bebouwde kom om te kijken wat het beste werkt bij deze nieuwe manier van ontwikkelen en bouwen.

In de pilots is onder meer aandacht voor circulaire ontwerpprincipes, creatie van circulaire grondstoffen, levensduurverlenging - niet weggooien maar repareren - en waardeterugwinning.

Meer informatie: www.noord-holland.nl