Overtreding risicobedrijven voortaan openbaar

REGIO - De provincie Noord-Holland gaat per 1 september overtredingen van grote risicobedrijven bedrijven openbaar maken.

 

Dit gebeurt op de website van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (OD NZKG). De reden hiervoor is om open en transparant te zijn over de inzet, werkwijze en de resultaten van de toezicht en handhaving door de provincie.

De openbaarmaking van de zogeheten handhavingsbesluiten geldt in eerste instantie voor bedrijven die vallen onder het Brzo (Besluit risico's zware ongevallen) en RIE (4) (Richtlijn Industriële Emissies).

Dit zijn bedrijven in de zwaarste milieucategorie. Het gaat hierbij om bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig (kunnen) zijn of chemische producten worden geproduceerd.

Het is de taak van de provincie om de omgeving en het milieu te beschermen tegen rampen en zware ongevallen. De OD NZKG houdt, namens de provincie, scherp toezicht en handhaaft indien nodig.

In het weekend van 14 en 15 juli ontving de Omgevingsdienst NZKG bijna 100 klachten over stofoverlast rond Tata Steel.

Wilt meer informatie of een klacht indienen, dat kan via: www.odnzkg.nl