Noodlokalen voor Bonhoeffercollege

CASTRICUM - Door een onverwacht grote toeloop van nieuwe leerlingen kampt het Bonhoeffercollege met ingang van komend schooljaar met een tekort aan lokalen.

 De prognoses voor de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs in de gemeente Castricum gaven voor de komende jaren wel een geringe groei aan, maar de verwachting was dat de drie scholen voor het voortgezet onderwijs in de gemeente dit goed zouden kunnen opvangen.

Vooral door de belangstelling uit andere gemeenten is de groei van het aantal leerlingen van het Bonhoeffercollege groter dan voorzien, zo bleek uit de inschrijvingen voor komend schooljaar.

Het schoolbestuur SVOK (Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) heeft om die reden bij de gemeente een verzoek ingediend voor het plaatsen van noodlokalen.

De gemeente Castricum, die verantwoordelijk is voor de onderwijshuisvesting in Castricum, gaat de noodlokalen bekostigen.